* Indicatieve impressie

 

*Indicatieve impressie

Inrichting kavels

Aan de voorzijde komt een poort die de openbare weg afsluit van de kavels. Aan de voorzijde komt een bloemrijke grasstrook van 38 meter. Deze strook wordt doorgezet langs de sloot links, rechts en aan de achterzijde van de kavels 3 en 4. De erfgrens van de kavel ligt daarmee 4 meter van de sloot af, de bomenrij en de natuurlijke overgang van gemaaid gras van de kavels en niet gemaaid gras van de groenstrook vormen een natuurlijke kavelgrens. Dit geldt feitelijke rondom en tussen de kavels en de toegangsweg, daar ligt ook een groenstrook van 5 meter tussen de kavels en de weg. De erfgrens tussen de kavels voor en achter wordt gevormd door gekloofde houten palen met glad draad ertussen. De toekomstige bewoners kunnen daar met struweel op specifieke plekken privacy creëren. De boomaantallen staan in de situatietekening.  Het aantal struweel dat onder/tussen de bomenrijen worden geplant is qua aantal gelijk aan het aantal bomen. De soorten worden evenredig en wisselend aangeplant. De boom en struweelsoorten zijn gelijkend aan die in het Waalbos. In het verlengde van de ontsluitingsweg loopt er een onverhard pad naar de erachter liggende sloot. Daar wordt een dam met een boerenhek aangebracht. Via een onverhard pad komt u op het erachter liggende weiland, welke daarvoor in tweeën gedeeld wordt met een houten heining.Via een loopbrug van 75cm breed kan u oversteken naar het padenstelsel van het Waalbos. De loopbrug is voorzien van een poort.

Poort Waalboskwartier

foto poort DJS

Realiseer uw eigen droomhuis!

Heeft u interesse in één van de kavels? Of heeft u misschien nog andere vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.